การเพิ่มความนิยมในบาคาร่าออนไลน์บนมือถือ

นี้เป็นสิ่งกระทำแก้ว-Steagall ถูกออกแบบให้ ป้องกัน- และไม่ได้ป้องกันการหกทศวรรษ วางแผนครอบครัวประธานาธิบดีริชาร์ดซีซิออกลุแก่โทษพฤหัสบดีสำหรับเสียงของการแย้ง แก้ไขบาคาร่าออนไลน์วิดีโอที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้สัปดาห์นี้ ซึ่งน่าองค์กรที่เข้าร่วมโครงการในการขายไม่ถูกต้องของเนื้อเยื่อและทารกในครรภ์บริจาค สูง คลิป 9 นาทีดูเหมือน damning, surreptitiously บันทึกกลุ่ม antiabortion ศูนย์การดำเนินการทางการแพทย์ เผยวางแผนครอบครัวแพทย์อาวุโสบริการกรรมการดร. Deborah Nucatola พูดถึงเนื้อเยื่อและทารกในครรภ์บริจาคค่อนข้างลวก ๆ — และเป็นเสียงของ Nucatola สำหรับที่ริชาร์ดได้รู้สึกต้องขออภัย

“สำคัญอันดับแรกคือ การดูแลอย่างทันท่วงทีที่เราจัดให้ ริชาร์ดกล่าวในข้อความที่บันทึกไว้ “ในวิดีโอ หนึ่งในพนักงานของเราพูดในลักษณะที่สะท้อนถึงคุณค่าที่ นี้เป็นต้น และโดยส่วนตัวต้องขออภัยเสียงและคำสั่งของพนักงาน”

ริชาร์ดยังชี้แจงในข้อความของเธอ ที่บาคาร่าออนไลน์วางแผนครอบครัวไม่ได้ และไม่ได้รับเงินบริจาคเนื้อเยื่อและทารกในครรภ์ และการพูดถึงเงินในวิดีโอถึงเงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสิ่งส่งตรวจ ชี้แจงของเธอ แต่ เป็นทั้งหมดเกินความจำเป็นในสภาพวัฒนธรรมมักจะสู้กับสิทธิการเจริญพันธุ์ — โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำแท้ง

แต่ความเร่งด่วนขอโทษริชาร์ด underpinning เป็นอะไรจากฉันว่า เธอต้องขออภัยในเสียงน้อยกว่ามากกว่าอันอ่อนหวานของ Nucatola unconvinced หนึ่งจะแน่นอนหวังว่า เป็นผู้ดูแลทางการแพทย์ Nucatola จะเข้าหัวข้อของเนื้อเยื่อและทารกในครรภ์บริจาคในทางอ่อนไหวมาก และไม่เหมือน unreasonable คาดหวังว่า เธอจะ ในขณะที่จะต้องดูว่า การสนทนาเกี่ยวกับการทำแท้งต้องมีเมตตาการยอมรับวางแผนครอบครัว ความจริงของเรื่องคือ ว่า Nucatola ไม่ได้ใช้ลักษณะของบาคาร่าออนไลน์ เธอข้างเตียงดีที่สุดเนื่องจากเธอไม่ได้รักษาผู้ป่วย เธอได้คุยงานของเธอ — ไม่ตรงงานที่สุดอร่อยกันกับคนที่เธอเชื่อในฟิลด์เดียวกัน มีความคุ้นเคยกับอินและมือตกงานระดับเดียวกัน เป็นคลินิก และไม่ได้บรรจุในแบบสวย

และแม้ ว่าไม่มีแน่นอนสำหรับการประณามจากภายใน วางแผนครอบครัวตอบสนองต่อวิดีโอ — โดยเฉพาะขอโทษริชาร์ด — เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของที่ต้องเปลี่ยนตัวเลือกสนับสนุนการสนทนาเกี่ยวกับการทำแท้ง ทำแท้งเป็นสุขอนามัยพื้นฐาน สนับสนุนสิทธิการเจริญพันธุ์ว่า นี้ตลอดเวลา การให้ชัดเจนว่า จะไม่รุนแรงดังนั้นสำหรับผู้ให้บริการสุขภาพเช่นการวางแผนครอบครัวเพื่อรักษากระบวนการเช่น ได้ ขณะที่ผมเขียนสัปดาห์ก่อนหน้านี้ มุมมองที่ไม่เสมอดองขององค์กรสาธารณะวิธีการพูดคุยเกี่ยวกับการทำแท้ง